YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, üniversitemizde eğitim gören 30.000'in üzerinde öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren  824 akademik personele, üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan 420  idari personele, üniversitemiz imkanlarından faydalanan vatandaşlarımıza teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.2015 yılının sonu itibariyle daire başkanı koordinatörlüğünde; 14’ü birimin, 6 kişi görevlendirmeyle diğer birimlerden gelen  ve 1’i geçici personel kadrosunda olup toplamda 2 idari personel, 18 teknik personel ve  hizmet alımı kapsamında görev yapan 6  personel bulunmaktadır. Ayrıca, kadrosu başkanlığımızda olup, farklı birimlerde görevlendirilen 19 personel bulunmaktadır. Bunların dışında başkanlığımız kadrosunda toplam 32 kişi olmasına rağmen görevlendirmeler nedeniyle, birimimiz toplam 21 personeliyle  hizmet vermektedir.