Görevimiz

    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, üniversitemizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karşılayacak,çalışmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden işlerin bir defada doğru ve en kısa zamanda yapıp, sürekli iyileştirmeler yaparak kalitesizlik kaynaklı maliyetleri azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bireysel gelişimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düşük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluşturmak için kullanmayı amaçlamıştır.

 

Görüşümüz

    Değişimin sorumlusu biziz ifadesinden hareketle örgütsel değişimin nedenleri olan, teknolojik iletişim, çalışanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci akademik ve idari personelin çalışmalarını ve boş zamanlarını daha iyi ve etkin bir şekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla teknolojinin vermiş olduğu imkanları bina, spor tesisi, çevre olarak çalışmalar yapmaktır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aşırı bürokrasi, kalitesiz iş gücünden oldukça uzaklaşarak günün şartlarına uygulamanın kaliteye odaklaşma, esnekleşme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değişime gitmektir.