FAYDALI BAĞLANTILAR

 

Resmi Gazete                             http://rega.basbakanlik.gov.tr/

Kamu İhale Kurumu                    http://www.ihale.gov.tr/

Mimarlar Odası                           http://www.mimarlarodasi.org.tr/

Şehir Plancıları Odası                 http://www.spo.org.tr/

İnşaat Mühendisleri Odası          http://www.imo.org.tr/

Elektrik Mühendisleri Odası        http://www.emo.org.tr/

Makine Mühendisleri Odası        http://www.mmo.org.tr/

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı      https://www.csb.gov.tr/

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü       http://www.bumko.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  (YÖK)     http://www.yok.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı                   http://www.meb.gov.tr/

Devlet Planlama Teşkilatı            http://www.dpt.gov.tr/

Elektronik Mevzuatlar                  http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/